پشتیبانی

شرکت اندیشه نگار آیریس در کنار تأمین تجهیزات مورد نیاز مشتریان در حوزه فناوری اطلاعات، اقدام به انعقاد قراردادهای پشتیبانی می نماید. قطعاً سازمان ها بعد از خرید تجهیزاتی مانند سرور، ذخیره ساز، تجهیزات شبکه و غیره نیاز به نگهداری و پشتیبانی از این تجهیزات دارند که به دلیل اینکه پشتیبانی از این دستگاه ها نیازمند دانش فنی و تیم تخصصی مربوطه است، برای بسیاری از سازمان ها، برون سپاری خدمات پشتیبانی اقتصادی تر از اختصاص نیروی انسانی برای این کار است. به همین خاطر، شرکت اندیشه نگار آیریس آماده ارائه کلیه خدمات پشتیبانی تجهیزات سرور، ذخیره ساز، سوئیچ ها و سایر تجهیزات شبکه با بهترین کیفیت ممکن می باشد. برخی از ویژگی های خدمات پشتیبانی ما عبارتند از:

  • تأمین قطعات مصرفی و سایر قطعات مورد نیاز در صورت خرابی
  • رفع خرابی های احتمالی دستگاه ها
  • مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و انتقال مراکز داده با استفاده از جدیدترین استانـدارد های طراحی Datacenter