گواهینامه‌ها

استراتژی های شرکت

· توسعه بازارهاي هدف صادراتي

· ايجاد و توسعه برند جديد براي عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور

· توسعه بازار با استفاده از مشارکت با برندهاي معتبر بين المللي و تجارت انواع روانکارها و مشتقات

· گسترش و توسعه شبکه توزيع مويرگي و مديريت آن در کشور

· توسعه برنامه هاي تبليغاتي اثربخش

· مدیریت ريسک جامع در کل سطح سازمان